Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
06215: Andel som har tilgang til diverse IKT, etter familietype og husholdningsinntekt (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2014
Sist endret
17.09.2014
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
PC:
prosent
Internett:
prosent
Bredbånd:
prosent
Referansetid
PC:
31.12.
Internett:
31.12.
Bredbånd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husholdningstype
husholdningsinntekt (1 000 kr)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

husholdningstype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
husholdningsinntekt (1 000 kr)

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken