Bruk av IKT i husholdningene

06215: Andel som har tilgang til diverse IKT, etter familietype og husholdningsinntekt (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 3 Valgte

Søk

husholdningsinntekt (1 000 kr)

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.09.2014
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
PC:
prosent
Internett:
prosent
Bredbånd:
prosent
Referansetid
PC:
31.12.
Internett:
31.12.
Bredbånd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken