Fylkeskommuneregnskap

06201: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hovedtall Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Olav Solli, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2654
oas@ssb.no

Måleenhet
Drift investerin og finansiering:
mill. kr
Prosentvis endring fra året før:
prosent
Referansetid
Drift investerin og finansiering:
31.12.
Prosentvis endring fra året før:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fylkeskonsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider (§27) og interkommunale selskaper (IKS).
Forklaring

Brukerveiledning for statistikkbanken