Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

06195: Forventede endringer i utgiftene til IKT i 2006 sett i forhold til utgiftene for 2005, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.07.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Datautstyr i kommunene:
prosent
Datautstyr i fylkeskommunene:
prosent
Innkjøpt programvare i kommunene:
prosent
Innkjøpt programvare i fylkeskommunene:
prosent
Referansetid
Datautstyr i kommunene:
31.12.
Datautstyr i fylkeskommunene:
31.12.
Innkjøpt programvare i kommunene:
31.12.
Innkjøpt programvare i fylkeskommunene:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken