Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

06185: Omsorgsbehov og udekket behov for helsetjenester, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Pleie- eller tilsynstrengende i husholdningen , Hjelpetrengende (innkjøp, rengjøring) (-2015) , Hjelpetrengende (innkjøp, rengjøring). Personer 67 år og over ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hjelpetrengende: Personer som ikke klarer dagligvareinnkjøp eller vask og rengjøring av egen bolig uten hjelp av andre. Pleietrengende: Personer som bare med hjelp av andre eller med noe vansker klarer å kle av og på seg eller ivareta daglig personlig hygiene.

omsorgstype

Pleie- eller tilsynstrengende i husholdningen

Personer som bor alene og er hjelpetrengende, og personer i flerpersonhusholdninger som svarer at det i husholdningen er noen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp til daglige gjøremål på grunn av sykdom, uførhet eller høy alder.

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.