Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
06184: Omsorgsbehov og udekket behov for helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2019
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 934
bot@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Omsorgsbehov og mottatt omsorg:
prosent eller antall
Referansetid
Omsorgsbehov og mottatt omsorg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgstype
Må velges *
kjønn
bostedsstrøk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

omsorgstype
Må velges *

Totalt 24 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hjelpetrengende: Personer som ikke klarer dagligvareinnkjøp eller vask og rengjøring av egen bolig uten hjelp av andre.
Pleietrengende: Personer som bare med hjelp av andre eller med noe vansker klarer å kle av og på seg eller ivareta daglig personlig hygiene.
omsorgstype
Pleie- eller tilsynstrengende i husholdningen
Personer som bor alene og er hjelpetrengende, og personer i flerpersonhusholdninger som svarer at det i husholdningen er noen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp til daglige gjøremål på grunn av sykdom, uførhet eller høy alder.

Brukerveiledning for statistikkbanken