Helseforhold, levekårsundersøkelsen

06181: Levevaner, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

symptom Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.01.2017
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 934
bot@ssb.no

Måleenhet
Levevaner:
prosent eller antall
Referansetid
Levevaner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KMI = Kroppsmasseindeks = selvrapportert vekt i kg dividert med kvadratet av høyde i meter.
På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om beruselse, ukentlig mosjon og om man spiser fisk, frukt eller grønnsaker daglig.

Brukerveiledning for statistikkbanken