Studiepoeng og fullført høyere utdanning

06176: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, institusjonstype og fagfelt (avslutta serie) 2004-2005 - 2008-2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 6 Valgte

Søk

fagfelt

Totalt 11 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.05.2010
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Studenter i alt (personer):
personer
Studiepoeng i alt (prosent):
prosent
Andelen studenter med null studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 60 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 61-90 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 91 studiepoeng og over (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter i alt (personer):
01.10-30.09
Studiepoeng i alt (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med null studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 60 studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 61-90 studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 91 studiepoeng og over (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken