Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06172: Gjeld overfor utlandet, etter type (prosent) 2005K1 - 2024K1

Salah Eddine Ziade, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 86 75
Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
06.06.2024 08:00
Gjeld i alt:
prosent
Gjeld innenfor eget konsern:
prosent
Gjeld til andre:
prosent
Langsiktig gjeld i alt:
prosent
Langsiktig gjeld innenfor eget konsern:
prosent
Langsiktig gjeld til andre:
prosent
Kortsiktig gjeld i alt:
prosent
Kortsiktig gjeld innenfor eget konsern:
prosent
Kortsiktig gjeld til andre:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gjeld i alt , Gjeld innenfor eget konsern , Gjeld til andre ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 77

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala frå 2021-2023 er førebelse.