Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

06172: Gjeld overfor utlandet, etter type (prosent) 2005K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 59 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2019
Kontakt
Per Hellem, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 450
peh@ssb.no

Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
gca@ssb.no

Måleenhet
Gjeld i alt:
prosent
Gjeld innenfor eget konsern:
prosent
Gjeld til andre:
prosent
Langsiktig gjeld i alt:
prosent
Langsiktig gjeld innenfor eget konsern:
prosent
Langsiktig gjeld til andre:
prosent
Kortsiktig gjeld i alt:
prosent
Kortsiktig gjeld innenfor eget konsern:
prosent
Kortsiktig gjeld til andre:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala frå 2018-2019 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken