Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen

06170: Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type (prosent) 2005K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 66

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala frå 2019-2021 er førebelse.