Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen
06168: Eiendeler overfor utlandet, etter type (prosent) 2005K1 - 2020K2
Sist endret
04.09.2020
Kontakt
Per Hellem, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 450
peh@ssb.no

Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
gca@ssb.no

Måleenhet
Eiendeler i alt:
prosent
Eiendeler innenfor eget konsern:
prosent
Eiendeler til andre:
prosent
Anleggsmidler i alt:
prosent
Anleggsmidler innenfor eget konsern:
prosent
Anleggsmidler til andre:
prosent
Omløpsmidler i alt:
prosent
Omløpsmidler innenfor eget konsern:
prosent
Omløpsmidler til andre:
prosent
Referansetid
Eiendeler i alt:
Slutten av kvartalet
Eiendeler innenfor eget konsern:
Slutten av kvartalet
Eiendeler til andre:
Slutten av kvartalet
Anleggsmidler i alt:
Slutten av kvartalet
Anleggsmidler innenfor eget konsern:
Slutten av kvartalet
Anleggsmidler til andre:
Slutten av kvartalet
Omløpsmidler i alt:
Slutten av kvartalet
Omløpsmidler innenfor eget konsern:
Slutten av kvartalet
Omløpsmidler til andre:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 62 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala frå 2018-2020 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken