Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen

06168: Eiendeler overfor utlandet, etter type (prosent) 2005K1 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eiendeler i alt , Eiendeler innenfor eget konsern , Eiendeler til andre ,

Valgt 1 av totalt 9

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 64

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala frå 2019-2020 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken