Studenter i høyere utdanning

Til toppen

06129: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

alder

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 19 år , 20 år , 21 år ,

Valgt 0 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken