Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06113: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter tidligere standard for driftsform (kr) (avslutta serie) 2002 - 2009

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
23.04.2012 10:00
Bruttoinntekt i alt:
kr
Lønn:
kr
Næringsinntekt fra jordbruk:
kr
Andre næringsinntekter:
kr
Pensjoner:
kr
Kapitalinntekter o.l:
kr
Bruttoinntekt i alt:
31.12.
Lønn:
31.12.
Næringsinntekt fra jordbruk:
31.12.
Andre næringsinntekter:
31.12.
Pensjoner:
31.12.
Kapitalinntekter o.l:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000