06107: Lufttransport. Passasjerer og godsmengde, etter lufthavn og rute-/chartertrafikk (avslutta serie) 2004 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

rute

Totalt 3 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 2 Valgte

Søk

lufthavn

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.06.2006
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer:
personer
Gods og post (1 000 kg):
1 000 kg
Referansetid
Passasjerer:
31.12.
Gods og post (1 000 kg):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Flyplasser med under 100 000 passasjerer grupperes i 'Andre lufthavner'.

Brukerveiledning for statistikkbanken