Til toppen
06107: Lufttransport. Passasjerer og godsmengde, etter lufthavn og rute-/chartertrafikk (avslutta serie) 2004 - 2005
Sist endret
01.06.2006
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer:
personer
Gods og post (1 000 kg):
1 000 kg
Referansetid
Passasjerer:
31.12.
Gods og post (1 000 kg):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
rute
gruppe
lufthavn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

rute

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
gruppe

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
lufthavn

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Flyplasser med under 100 000 passasjerer grupperes i 'Andre lufthavner'.

Brukerveiledning for statistikkbanken