Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen

06060: Registrert avgang av store rovdyr 1846 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1846 , 1847 , 1848 ,

Valgt 1 av totalt 175

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken viser antall utbetalte rovviltpremier. Etter at artene ble fredet, vises all registrert avgang. For perioden 1866-1870 vises årlig gjennomsnitt. For ørn mangler oppgaver disse årene. Fra 1981 referer tallene seg til jaktåret (1. april-31. mars.) Fra 1933-1940 kommer i tillegg 40 ulver og 56 ørner. Etter 1961 er også bjørn det ikke er utbetalt premie for tatt med. Ørn ble fredet fra og med 1969, ulv fra og med 1972 og bjørn fra og med 1974. Jerv ble fredet i Sør-Norge fra 1975 og i hele landet fra 1981, inntil lisensjakt ble innført i 1993. Gaupe ble fredet i Sør-Norge fra 1992, inntil kvotejakt ble innført i 1994.