Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06060: Registrert avgang av store rovdyr 1846 - 2022

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
16.06.2023 08:00
Bjørn:
rovdyr
Ulv:
rovdyr
Jerv:
rovdyr
Gaupe:
rovdyr
Ørn:
rovdyr
Bjørn:
31.03
Ulv:
31.03
Jerv:
31.03
Gaupe:
31.03
Ørn:
31.03
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1846 , 1847 , 1848 ,

Valgt 1 av totalt 177

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken viser antall utbetalte rovviltpremier. Etter at artene ble fredet, vises all registrert avgang. For perioden 1866-1870 vises årlig gjennomsnitt. For ørn mangler oppgaver disse årene. Fra 1981 referer tallene seg til jaktåret (1. april-31. mars.) Fra 1933-1940 kommer i tillegg 40 ulver og 56 ørner. Etter 1961 er også bjørn det ikke er utbetalt premie for tatt med. Ørn ble fredet fra og med 1969, ulv fra og med 1972 og bjørn fra og med 1974. Jerv ble fredet i Sør-Norge fra 1975 og i hele landet fra 1981, inntil lisensjakt ble innført i 1993. Gaupe ble fredet i Sør-Norge fra 1992, inntil kvotejakt ble innført i 1994.