Registrert avgang av store rovdyr

06060: Registrert avgang av store rovdyr 1846 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 174 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Bjørn:
rovdyr
Ulv:
rovdyr
Jerv:
rovdyr
Gaupe:
rovdyr
Ørn:
rovdyr
Referansetid
Bjørn:
31.03
Ulv:
31.03
Jerv:
31.03
Gaupe:
31.03
Ørn:
31.03
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken viser antall utbetalte rovviltpremier. Etter at artene ble fredet, vises all registrert avgang. For perioden 1866-1870 vises årlig gjennomsnitt. For ørn mangler oppgaver disse årene. Fra 1981 referer tallene seg til jaktåret (1. april-31. mars.) Fra 1933-1940 kommer i tillegg 40 ulver og 56 ørner. Etter 1961 er også bjørn det ikke er utbetalt premie for tatt med. Ørn ble fredet fra og med 1969, ulv fra og med 1972 og bjørn fra og med 1974. Jerv ble fredet i Sør-Norge fra 1975 og i hele landet fra 1981, inntil lisensjakt ble innført i 1993. Gaupe ble fredet i Sør-Norge fra 1992, inntil kvotejakt ble innført i 1994.

Brukerveiledning for statistikkbanken