Landbruksundersøkinga

Til toppen
06014: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
Sist endret
10.03.2010
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i alt:
1000 timar
Utført av brukarar og ektemakar/sambuare:
1000 timar
Utført av familie:
1000 timar
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
1000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i alt:
01.06.
Utført av brukarar og ektemakar/sambuare:
01.06.
Utført av familie:
01.06.
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
01.06.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
kjønn
driftsform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
driftsform

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

X
statistikkvariabel
Arbeidsinnsats i alt
Omfattar ikkje sjølvstendig næringsdrivande.

Brukerveiledning for statistikkbanken