Landbruksundersøkinga

Til toppen
06010: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
Sist endret
02.06.2010
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i alt:
1 000 timar
Utført av brukarar og ektemakar/sambuare:
1 000 timar
Utført av familie:
1 000 timar
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
1 000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i alt:
31.05.
Utført av brukarar og ektemakar/sambuare:
31.05.
Utført av familie:
31.05.
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
jordbruksareal
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

jordbruksareal

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

X
jordbruksareal
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken