Tidsbruksundersøkelsen

Til toppen

05996: Tid brukt til ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag blant personer som har utført aktivitetene, etter kjønn og alder (timer og minutter) 1970 - 2010

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inntektsgivende arbeid, arbeidsreiser mv. , ¬ Inntektsgivende arbeid , ¬ Arbeidsreiser ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000