Tidsbruksundersøkelsen

Til toppen
05995: Andel som har utført ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder (prosent) 1970 - 2010
Sist endret
18.01.2012
Kontakt
Odd Vaage, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4669
ova@ssb.no

Måleenhet
Tidsbruk:
prosent
Referansetid
Tidsbruk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alle aktiviteter
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

alle aktiviteter

Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken