Tidsbruksundersøkelsen

Til toppen

05994: Tid brukt til ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag blant alle, etter kjønn og alder (timer og minutter) 1970 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

alle aktiviteter

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Inntektsgivende arbeid, arbeidsreiser mv. , ¬ Inntektsgivende arbeid ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken