Tidsbruksundersøkelsen

05994: Tid brukt til ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag blant alle, etter kjønn og alder (timer og minutter) 1970 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

alle aktiviteter

Totalt 25 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2012
Kontakt
Odd Vaage, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4669
ova@ssb.no

Måleenhet
Tidsbruk:
timer og minutter
Referansetid
Tidsbruk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken