Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

05987: Import og eksport, etter varens anvendelsesområde. BEC.1 (2000=100) 1989K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

anvendelsesområde (BEC) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 125 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Referansetid
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Pristype
Prisindeks:
Løpende priser
Volumindeks:
Løpende priser
Basisperiode
Prisindeks:
2000=100
Volumindeks:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Anvendelsesområde «uklassifiserte varer» er fjernet fra tabellen 15.5.2014 på grunn av dårlig kvalitet på tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken