Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

05987: Import og eksport, etter varens anvendelsesområde. BEC.1 (2000=100) 1989K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

anvendelsesområde (BEC) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 118 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.08.2018
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4584
esk@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Referansetid
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Målemetode
Prisindeks:
Gjennomsnitt
Volumindeks:
Gjennomsnitt
Pristype
Prisindeks:
Løpende priser
Volumindeks:
Løpende priser
Kalenderjustert
Prisindeks:
Nei
Volumindeks:
Nei
Sesongjustert
Prisindeks:
Nei
Volumindeks:
Nei
Basisperiode
Prisindeks:
2000=100
Volumindeks:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Anvendelsesområde «uklassifiserte varer» er fjernet fra tabellen 15.5.2014 på grunn av dårlig kvalitet på tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken