Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05987: Import og eksport, etter varens anvendelsesområde. BEC.1 (2000=100) 1989K1 - 2024K1

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
15.05.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Prisindeks:
Løpende priser
Volumindeks:
Løpende priser
Prisindeks:
2000=100
Volumindeks:
2000=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 141

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Investeringsvarer, uten skip og plattformer , ¬ Transportmidler ekskl. personbiler, uten skip og plattformer , ¬ Andre investeringsvarer, utenom skip og plattformer ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Anvendelsesområde «uklassifiserte varer» er fjernet fra tabellen 15.5.2014 på grunn av dårlig kvalitet på tallene.