Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

05983: Jordbruksareal, etter bruken og bruksstorleik (dekar) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

jordbruksareal i drift

Totalt 7 Valgte

Søk

vekst Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
jordbruksareal i drift
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk
vekst
Grønfôr- og silovekstar
Rotvekstar til fôr er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.

Brukerveiledning for statistikkbanken