Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

05981: Jordbruksbedrifter med ymse vekstar og gjennomsnittleg areal, etter jordbruksareal i drift 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

jordbruksareal i drift

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Korn og oljevekstar:
bedrifter
Potet:
bedrifter
Eng til slått og beite:
bedrifter
Gjennomsnittleg areal, korn og oljevekstar (dekar):
dekar
Gjennomsnittleg areal, potet (dekar):
dekar
Gjennomsnittleg areal, eng og beite (dekar):
dekar
Referansetid
Korn og oljevekstar:
31.07.
Potet:
31.07.
Eng til slått og beite:
31.07.
Gjennomsnittleg areal, korn og oljevekstar (dekar):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, potet (dekar):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, eng og beite (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
jordbruksareal i drift
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken