Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

05977: Personlege brukarar, etter kjønn, gjennomsnittsalder og jordbruksareal i drift 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

jordbruksareal i drift

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Personlege brukarar i alt:
personar
Personlege brukarar, menn:
personar
Personlege brukarar, kvinner:
personar
Gjennomsnittsalder, alle personlege brukarar:
gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder, menn:
gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder, kvinner:
gjennomsnittsalder
Referansetid
Personlege brukarar i alt:
31.07.
Personlege brukarar, menn:
31.07.
Personlege brukarar, kvinner:
31.07.
Gjennomsnittsalder, alle personlege brukarar:
31.07.
Gjennomsnittsalder, menn:
31.07.
Gjennomsnittsalder, kvinner:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken