Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

05972: Jordbruksbedrifter, etter kjønn på referanseperson og brukartype 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn på referansebruker Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
jordbruksbedrifter
Ansvarleg selskap:
jordbruksbedrifter
Aksje selskap, institusjon o.l:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
31.07
Ansvarleg selskap:
31.07
Aksje selskap, institusjon o.l:
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken