Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
05971: Jordbruksbedrifter, etter brukartype og jordbruksareal i drift 1999 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
jordbruksbedrifter
Ansvarleg selskap:
jordbruksbedrifter
Aksje selskap, institusjon o.l:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
31.07
Ansvarleg selskap:
31.07
Aksje selskap, institusjon o.l:
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
jordbruksareal i drift
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

jordbruksareal i drift

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk
statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken