Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

05971: Jordbruksbedrifter, etter brukartype og jordbruksareal i drift 1999 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

jordbruksareal i drift

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0 dekar , 1 - 4 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste år er førebelse tal.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 0 dekar
0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk
statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk
statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar
1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken