Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

05971: Jordbruksbedrifter, etter brukartype og jordbruksareal i drift 1999 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0 dekar , 1 - 4 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk