Skatt for selskaper

Til toppen

05917: Kraftforetak. Naturressursskatt, etter desiler (avslutta serie) 2002 - 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Desil 1 , Desil 2 , Desil 3 ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000