Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05916: Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere (avslutta serie) 2002 - 2021

Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
14.12.2021 08:00
Alle svar (prosent):
prosent
Ja (prosent):
prosent
Nei (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Alle svar (prosent):
3. kvartal
Ja (prosent):
3. kvartal
Nei (prosent):
3. kvartal
Vet ikke (prosent):
3. kvartal
Personer som svarte:
3. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2010: Veide verdier slik at nettoutvalgets fordeling etter utdanning er den samme som bruttoutvalgets.