Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05911: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) 1998M01 - 2008M12

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
06.02.2009 10:00
Omsetning. Råserier:
mill. kr
Omsetning. Sesongjustert:
mill. kr
Omsetning. Råserier (1998=100):
indeks
Omsetning. Sesongjustert (1998=100):
indeks
Omsetning. Råserier:
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert:
Utgangen av måneden
Omsetning. Råserier (1998=100):
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert (1998=100):
Utgangen av måneden
Omsetning. Råserier:
Løpende priser
Omsetning. Sesongjustert:
Løpende priser
Omsetning. Råserier (1998=100):
1998=100
Omsetning. Sesongjustert (1998=100):
1998=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 132

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2002.