Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

05911: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) 1998M01 - 2008M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

måned Velg minst en verdi

Totalt 132 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2009
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 440
mht@ssb.no

Måleenhet
Omsetning. Råserier:
mill. kr
Omsetning. Sesongjustert:
mill. kr
Omsetning. Råserier (1998=100):
indeks
Omsetning. Sesongjustert (1998=100):
indeks
Referansetid
Omsetning. Råserier:
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert:
Utgangen av måneden
Omsetning. Råserier (1998=100):
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert (1998=100):
Utgangen av måneden
Pristype
Omsetning. Råserier:
Løpende priser
Omsetning. Sesongjustert:
Løpende priser
Basisperiode
Omsetning. Råserier (1998=100):
1998=100
Omsetning. Sesongjustert (1998=100):
1998=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken