Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

05911: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) 1998M01 - 2008M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 132

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2002.