Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05896: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2003

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Ole Rognstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 70
30.11.2005 10:00
Jordbruksbedrifter med personlig bruker:
jordbruksbedrifter
Personinntekt i alt (kr):
kr
Pensjon mv. (kr):
kr
Pensjonsgivende inntekt i alt (kr):
kr
Lønn (kr):
kr
Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske (kr):
kr
Næringsinntekt fra andre næringer (kr):
kr
Nettoformue (kr):
kr
Jordbruksbedrifter med personlig bruker:
31.12.
Personinntekt i alt (kr):
31.12.
Pensjon mv. (kr):
31.12.
Pensjonsgivende inntekt i alt (kr):
31.12.
Lønn (kr):
31.12.
Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske (kr):
31.12.
Næringsinntekt fra andre næringer (kr):
31.12.
Nettoformue (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Lønn (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra andre næringer (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Nettoformue (kr)

Med opplysninger om inntekt og formue.