Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05880: Foretak med endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

graden av endring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken