Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05879: Foretak som har iverksatt ulike sikkerhetstiltak (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Spam-filtre

Filtrering av innkommende e-post.

Intrusion detection programmer

Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk.

Brukerveiledning for statistikkbanken