Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05878: Foretak som har vært utsatt for ulike typer problemer i løpet av det siste året (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Angrep av typen 'denial of service'

Handlinger som forhindrer deler av et system eller nettverk i å fungere ordentlig, for eksempel store mengder forespørsler

IT-misbruk av økonomisk karakter

F. eks bedrageri, manipulasjon av data.

Brukerveiledning for statistikkbanken