Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05877: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Muligheter for fjernarbeid

Foretaket har ansatte som arbeider utenfor foretakets lokaler og som har begrenset eller ubegrenset tilgang til foretakets IT-systemer.

EDI-meldinger

F.eks. fakturaer eller andre meldinger på XML- eller EDIFACT-format.

Brukerveiledning for statistikkbanken