Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05874: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

brukere av IT-tjenester

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.

statistikkvariabel

Bestille skriftlig materiale

F. eks. brosjyrer, skjemaer m.m.

Innsending av opplysninger i ett webformular med delvis preutfylte data

F.eks. registerbaserte person- eller virksomhetsopplysninger

Se data for virksomheter/privatpersoner i administrative systemer

F.eks. saksbehandlingsstatus.

Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding

Automatisk og utløst av brukerens henvendelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken