Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05873: Foretak som forventer gevinst ved innføring av nye IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Reduserte eksterne kostnader

F. eks innleide tjenester, rekvisita og porto.

Brukerveiledning for statistikkbanken