Bruk av IKT i offentlig sektor

05873: Foretak som forventer gevinst ved innføring av nye IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2005
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Økt kvalitet på foretakets tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte eksterne kostnader:
prosent
Overføring av ressurser fra administrasjon til tjenesteyting:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
Referansetid
Økt kvalitet på foretakets tjenester:
2. kvartal
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal
Reduserte eksterne kostnader:
2. kvartal
Overføring av ressurser fra administrasjon til tjenesteyting:
2. kvartal
Redusert bemanning:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Reduserte eksterne kostnader
F. eks innleide tjenester, rekvisita og porto.

Brukerveiledning for statistikkbanken