05870: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter land 1961-1965 - 1986-1990
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

land Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2005
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Innvandring, årsgjennomsnitt:
personer
Utvandring, årsgjennomsnitt:
personer
Nettoinnvandring, årsgjennomsnitt:
personer
Referansetid
Innvandring, årsgjennomsnitt:
31.12.
Utvandring, årsgjennomsnitt:
31.12.
Nettoinnvandring, årsgjennomsnitt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Færøyene og Grønland er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken