Til toppen

05870: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter land 1961-1965 - 1986-1990

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Europa i alt , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Færøyene og Grønland er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken