Flyttinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05870: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter land 1961-1965 - 1986-1990

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
28.11.2005 10:00
Innvandring, årsgjennomsnitt:
personer
Utvandring, årsgjennomsnitt:
personer
Nettoinnvandring, årsgjennomsnitt:
personer
Innvandring, årsgjennomsnitt:
31.12.
Utvandring, årsgjennomsnitt:
31.12.
Nettoinnvandring, årsgjennomsnitt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Europa i alt , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Færøyene og Grønland er ikke medregnet.