Flyttinger

Til toppen

05868: Innenlandske flyttinger, etter kjønn (avslutta serie) 1957 - 1992

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Flytting mellom kommuner i alt , Flytting mellom kommuner, menn , Flytting mellom kommuner, kvinner ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1957 , 1958 , 1959 ,

Valgt 1 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Flytting mellom kommuner i alt

Ifølge kommunegrensene vedkommende år. Det var omfattende sammenslåinger og grensereguleringer i 1960-årene, særlig 1. januar 1964 og 1965.

Flytting mellom fylker

Ifølge fylkesgrensene gjeldende fra 1. januar 1972. Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke.