Flyttinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05868: Innenlandske flyttinger, etter kjønn (avslutta serie) 1957 - 1992

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
24.11.2005 10:00
Flytting mellom kommuner i alt:
personer
Flytting mellom kommuner, menn:
personer
Flytting mellom kommuner, kvinner:
personer
Flytting mellom fylker:
personer
Flytting mellom landsdeler:
personer
Flytting mellom kommuner, total (per 1 000 innbyggere):
per 1000 innbyggere
Flytting mellom kommuner, menn (per 1000 innbyggere):
per 1000 innbyggere
Flytting mellom kommuner, kvinner (per 1 000 innbyggere):
per 1000 innbyggere
Flytting mellom fylker (per 1000 innbyggere):
per 1000 innbyggere
Flytting mellom landsdeler (per 1000 innbyggere):
per 1000 innbyggere
Flytting mellom kommuner i alt:
31.12.
Flytting mellom kommuner, menn:
31.12.
Flytting mellom kommuner, kvinner:
31.12.
Flytting mellom fylker:
31.12.
Flytting mellom landsdeler:
31.12.
Flytting mellom kommuner, total (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Flytting mellom kommuner, menn (per 1000 innbyggere):
31.12.
Flytting mellom kommuner, kvinner (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Flytting mellom fylker (per 1000 innbyggere):
31.12.
Flytting mellom landsdeler (per 1000 innbyggere):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Flytting mellom kommuner i alt , Flytting mellom kommuner, menn , Flytting mellom kommuner, kvinner ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1957 , 1958 , 1959 ,

Valgt 1 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Flytting mellom kommuner i alt

Ifølge kommunegrensene vedkommende år. Det var omfattende sammenslåinger og grensereguleringer i 1960-årene, særlig 1. januar 1964 og 1965.

Flytting mellom fylker

Ifølge fylkesgrensene gjeldende fra 1. januar 1972. Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke.