Ekteskap og skilsmisser

05863: Inngåtte og oppløste ekteskap (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.11.2005
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Oppløste ekteskap i alt:
ekteskap
Ekteskap oppløst ved skilsmisse:
ekteskap
Ekteskap oppløst ved død i alt:
ekteskap
Ekteskap oppløst ved mannens død:
ekteskap
Ekteskap oppløst ved hustruens død:
ekteskap
Overskudd av inngåtte ekteskap:
ekteskap
Separasjoner:
separasjoner
Referansetid
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Oppløste ekteskap i alt:
31.12.
Ekteskap oppløst ved skilsmisse:
31.12.
Ekteskap oppløst ved død i alt:
31.12.
Ekteskap oppløst ved mannens død:
31.12.
Ekteskap oppløst ved hustruens død:
31.12.
Overskudd av inngåtte ekteskap:
31.12.
Separasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I tallene for oppløste ekteskap ved død før 1966 er ekteskap der ektefellene var separert ikke regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken