Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05863: Inngåtte og oppløste ekteskap (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1871-1875 , 1876-1880 , 1881-1885 ,

Valgt 1 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I tallene for oppløste ekteskap ved død før 1966 er ekteskap der ektefellene var separert ikke regnet med.