Til toppen
05860: Døde omkring fødselen og i første leveår 1876-1880 - 2011-2015
Sist endret
09.03.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Døde:
personer
Referansetid
Døde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
alder
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

alder
Dødfødte
Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over. Kilde: Helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Brukerveiledning for statistikkbanken