Døde

Til toppen

05860: Døde per år omkring fødselen og i første leveår 1876-1880 - 2016-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1876-1880 , 1881-1885 , 1886-1890 ,

Valgt 1 av totalt 29

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dødfødte og dødfødte + døde i løpet av første uke i 2020 ble rettet 21.10.2021.

alder

Dødfødte

Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over. Kilde: Helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå.