Døde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05860: Døde per år omkring fødselen og i første leveår 1876-1880 - 2018-2022

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
28.02.2023 08:00
Døde:
personer
Døde:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1876-1880 , 1881-1885 , 1886-1890 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dødfødte og dødfødte + døde i løpet av første uke i 2020 ble rettet 21.10.2021.

alder

Dødfødte

Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over. Kilde: Helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå.