05860: Døde omkring fødselen og i første leveår 1876-1880 - 2011-2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Døde:
personer
Referansetid
Døde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

alder
Dødfødte
Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over. Kilde: Helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Brukerveiledning for statistikkbanken