Til toppen

05860: Døde omkring fødselen og i første leveår 1876-1880 - 2011-2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
alder
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1876-1880 , 1881-1885 , 1886-1890 ,

Valgt 1 av totalt 28

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

alder
Dødfødte
Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over. Kilde: Helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Brukerveiledning for statistikkbanken