Døde

Til toppen

05848: Døde, etter kjønn og aldersgruppe (per 100 000 av middelfolkemengden) 1866-1870 - 2016-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1866-1870 , 1871-1875 , 1876-1880 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-4 år , 5-9 år ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

alder

Før 1921 og etter 1960 alder ved dødsfallet, ellers alder ved utgangen av året.