Fødte

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05843: Nettoreproduksjonstall og fødealder for årskull av kvinner (5-årskohorter) (avslutta serie) 1821-1825 - 1971-1975

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
10.11.2005 10:00
Nettoreproduksjonstall:
rate
Fødealder, gjennomsnitt:
gjennomsnitt
Fødealder, median:
median
Nettoreproduksjonstall:
Femårsperiode
Fødealder, gjennomsnitt:
Femårsperiode
Fødealder, median:
Femårsperiode
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1821-1825 , 1826-1830 , 1831-1835 ,

Valgt 1 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Nettoreproduksjonstall

Gjennomsnittlig antall levendefødte jenter pr kvinne i løpet av livet, faktisk oppnådd av årskullene. Reproduksjonstall på 1,00 innebærer at befolkningen akkurat vil reprodusere seg på lang sikt.

Fødealder, gjennomsnitt

Den fødealder (gjennomsnitt/median) en ville finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige fruktbarhetsratene som gjaldt i (referanse) perioden. Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder basert på faktiske fødsler i perioden. I dette tilfellet er avviket fra 'observert' alder likevel ubetydelig etter 1940.

Fødealder, median

Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.