Fødte

Til toppen

05843: Nettoreproduksjonstall og fødealder for årskull av kvinner (5-årskohorter) (avslutta serie) 1821-1825 - 1971-1975

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1821-1825 , 1826-1830 , 1831-1835 ,

Valgt 1 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Nettoreproduksjonstall

Gjennomsnittlig antall levendefødte jenter pr kvinne i løpet av livet, faktisk oppnådd av årskullene. Reproduksjonstall på 1,00 innebærer at befolkningen akkurat vil reprodusere seg på lang sikt.

Fødealder, gjennomsnitt

Den fødealder (gjennomsnitt/median) en ville finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige fruktbarhetsratene som gjaldt i (referanse) perioden. Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder basert på faktiske fødsler i perioden. I dette tilfellet er avviket fra 'observert' alder likevel ubetydelig etter 1940.

Fødealder, median

Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.