Fødte

Til toppen

05842: Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (1-årskohorter) (avslutta serie) 1820 - 1970

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1820 , 1830 , 1840 ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000