Fødte

Til toppen

05841: Nettoreproduksjonstall og fødealder for 5-årsperioder (avslutta serie) 1846-1850 - 1986-1990

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1846-1850 , 1851-1855 , 1856-1860 ,

Valgt 1 av totalt 29

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Nettoreproduksjonstall

Gjennomsnittlig antall levendefødte jenter pr kvinne i løpet av livet, under forutsetning av at fruktbarhets- og dødelighetsmønsteret i perioden gjelder i hele kvinnens fødedyktige periode.

Fødealder, gjennomsnitt

Den fødealder (gjennomsnitt/median) en ville finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige fruktbarhetsratene som gjaldt i (referanse) perioden. Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder basert på faktiske fødsler i perioden. I dette tilfellet er avviket fra 'observert' alder likevel ubetydelig etter 1940.

Fødealder, median

Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.

Gjennomsnittlig fødealder ved første fødsel i ekteksapet

Gjennomsnittsalder for dem som faktisk fikk sitt første barn i perioden, og dermed påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. Avviket mellom observert og hypotetisk alder ved første fødsel vil trolig være omtrent som for alder ved første vigsel, ikke tidligere gifte.