Befolkning

Til toppen

05839: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder opp til 118 år (avslutta serie) 1846 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1846 , 1847 , 1848 ,

Valgt 1 av totalt 164

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 120

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alder per 1. januar. Tallene for de i de eldste aldersgruppene, 105 år og over er noe usikre Det kan forekomme små unøyaktigheter i enkelte årganger. For noen årganger vil også aldersfordelingen slutte på 100+.

år

1855

Tallene omfatter ikke omstreifere og tatere.