Fødte

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05834: Levendefødte, etter morens alder (prosent) (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
09.11.2005 10:00
Født i ekteskapet:
prosent
Født utenfor ekteskap:
prosent
Født i ekteskapet:
I løpet av femårsperiode
Født utenfor ekteskap:
I løpet av femårsperiode
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1871-1875 , 1881-1885 , 1889-1892 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1961 morens alder ved utgangen av året, deretter alder ved nedkomsten.