Fødte

Til toppen

05834: Levendefødte, etter morens alder (prosent) (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1871-1875 , 1881-1885 , 1889-1892 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1961 morens alder ved utgangen av året, deretter alder ved nedkomsten.