Til toppen

05834: Levendefødte, etter morens alder (prosent) (avslutta serie) 1871-1875 - 1986-1990

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1871-1875 , 1881-1885 , 1889-1892 ,

Valgt 1 av totalt 19

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1961 morens alder ved utgangen av året, deretter alder ved nedkomsten.

Brukerveiledning for statistikkbanken